Litt grunnleggende info om vaksiner

Fryktbasert og ukritisk propaganda for vaksiner dominerer ennå i Norge.
Det viktigste kriteriet for vurdering av vaksiners hensiktsmessighet er uansett de medisinsk-kliniske virkningene av vaksiner.
Dette er en grunnleggende medisinsk-faglig innføring i vaksiners ingredienser, virkninger og helserisiko.

Det er ikke vaksiner i seg selv som gir beskyttelse mot sykdom. Bare et velfungerende immunforsvar kan gi beskyttelse mot sykdom. Et velfungerende immunforsvar gir også den beste evne til bekjempelse av sykdom. For at vaksiner skal fungere etter hensikten kreves et velfungerende immunforsvar. Vaksiner fungerer derimot immunundertrykkende.

Immunologi og vaksiner

Tilstanden av et barns blod i løpet av de første to årene av livet avgjør kvaliteten av immunforsvaret som skal vare livet ut. Immunforsvaret kan bare utvikle sitt fulle potensiale om det forblir urørt . Det er derfor viktig at blodbanen til små barn holdes fri for fremmedelementer særlig de første to årene. Injeksjon av vaksiner innebærer at fremmedelementer kommer inn i blodbanen. En konsekvens av dette er at vaksiner bør unngås gitt til babyer og små barn.
Ingredienser i vaksiner
Vaksiner inneholder ikke bare de virusene det skal vaksineres mot (som gis i svekkede/fortynnede doser).
Vaksiner inneholder også:
– fortynnede organismer (attenuated organisms)
– toxoider (avfallsstoffer fra fortynnede organismer)
– formaldehyd
– etylenglykol (frostvæske)
– aluminium (kan forårsake ubalanser i nervesystemet)
– Kvikksølv benyttes i visse vaksiner, bl.a. svineinfluensavaksinen Pandemrix.
– Polysorbat 80
Kvikksølv i vaksiner kan forårsake autisme og ME (kronisk trøttbarhetssyndrom). At mange norske ungdommer fikk ME etter Folkehelseinstituttets forsøk med meningokokkvaksine [ og narrevaksine/placebo-] i 1980-90 årene skyldtes kvikksølv-elementet, som fantes både i vaksinen og i placebo-vaksinen. Det er flere likheter mellom autisme og ME, bl.a. ustabilitet i tarmsystemet.

Om autisme og vaksiner

De fleste tilfeller av autisme er forårsaket av vaksiner (kvikksølv i vaksiner og MMR-vaksinen). I USA er mer enn 1 million barn blitt autister etter å fått injeksjoner med kvikksølvholdige vaksiner. Bruken av kvikksølv i vaksiner er på vei ned, men til tross for at kvikksølv er tilnærmet totalforbudt i Norge inneholder loven (”produktforskriften”) av medisinsk uforståelige grunner et unntak som ennå tillater bruk av kvikksølv i vaksiner i Norge. En del personer fikk ME-lignende symptomer etter å ha fått injeksjon med den kvikksølvholdige svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Barnesykdommer, immunforsvar og MMR-vaksine

Barnesykdommers immunstyrkende rolle er fullstendig neglisjert fra legehold i forbindelse med vaksiner som gis mot barnesykdommer. Dette er høyst ulogisk og medisinsk uforsvarlig, dersom hensikten med vaksinering er å gi bedre helse og redusert sykdomstilbøyelighet.
Barn som gjennomgår barnesykdommer opplever å få styrket sitt immunforsvar. Dette gjelder særlig barnesykdommen meslinger. Det hevdes at meslinger er en farlig sykdom. Dette er ikke tilfelle. Meslinger er ikke en dødelig sykdom; ikke i Norge, ikke i dag.
Barnesykdommer har en viktig immunstyrkende funksjon som de unge i dag er i ferd med å gå glipp av, fordi barnesykdommene vaksineres bort. Dette innebærer en generasjon som vil ha et svakere immunforsvar enn generasjonen før dem.
Å vaksinere bort barnesykdommene er bare rasjonelt fra vaksineprodusentenes (legemiddelindustriens) snevre finansielle målsettinger: Økt bruk av vaksiner gir økte inntekter for legemiddelindustrien, som produserer så vel vaksiner som medikamenter. Økt bruk av vaksiner gir svekket immunforsvar (som gir økt sykelighet). Økt sykelighet i en befolkning vil gi økt salg av medikamenter.

Trippelvaksinen MMR som autisme-årsak

MMR-vaksinen (som gis for å forhindre barnesykdommene meslinger, kusma og røde hunder) forårsaker autisme, selv om den ikke inneholder kvikksølv. Dette skyldes at meslingevirus-elementet i MMR-vaksinen ikke tåles av alle barn. For barn som har en tarmlidelse ved navn mitokondrisk dysfunksjon vil injeksjon av MMR-vaksinen kunne fremprovosere tarmlidelsen Ileal Lymphoid Nodular Hyperplasia. Symptomene på dette er bl.a. store, betente, blødende lymfekjertler. De blødende og betente lymfekjertlene blir av kroppens immunforsvar angrepet som avfallsstoffer.
Barn og unge som er blitt autister pga. MMR-vaksinen, har meslingevirus fra MMR-vaksinen i sine betente lymfeceller. Vaksinering mot barnesykdommen meslinger med bruk av MMR-vaksinen gir mao. en reell risiko for at det utvikles autisme hos enkelte av mottagerne av denne vaksinen. Det er en sammenheng mellom tilstanden i tarmen og hjernens utvikling. Autister som har fått kurert sin tarmlidelse kan ”hente inn igjen” mye av sin tapte utvikling.

HPV-vaksinen Gardasil

– Det er ikke bevist at livmorhalskreft utløses av HPV-virus. At det er registrert økt forekomst av HPV-virus i forbindelse med livmorhalskreft innebærer ikke at HPV-virus er selve kreftårsaken. HPV-virus finnes i om lag halvparten av befolkningen til enhver tid, og er i seg selv ufarlig.
– Gardasil beskytter ikke mot kreft i livmorhalsen.
– Gardasil øker kreftrisikoen.
– Gardasil gir varierte bivirkninger, helt individuelt.
– Langtidsvirkningene av Gardasil er ukjente, da Gardasil inneholder genmanipulert rDNA fra HPV-virus. Dette er en helt ny bestanddel i en vaksine som har helt ukjente virkninger.
– Gardasil kan gi en økt risiko for å føde misdannede barn. (Kreftregisteret i Norge har vært klar over dette siden det i 2007 ble inngått en avtale mellom norske myndigheter v. Kreftregisteret og USAs legemiddelmyndigheter FDA og Gardasil-produsenten Merck, der norske myndigheter / Kreftregisteret skulle kartlegge andelen av medfødte misdannelser hos barn av Gardasil-injiserte. Søknad om konsesjon fra Datatilsynet til å gå i gang med dette kartleggingsarbeidet ble journalført hos Datatilsynet 3.10.2011. Saksnr. 2011/1036)

Om aluminium i vaksiner

Aluminiums-elementet i vaksiner er uheldig for helsa. Aluminium er et lettmetall som lett binder seg til nervetråder og kan forårsake nevrologiske ubalanser. Forskeren Hugh Fugenburg har påvist at eldre som har fått mange influensa-vaksiner har mangedoblet sin risiko for alzheimer. Det er nå en alzheimer-epidemi ved norske eldre-institusjoner. Dette var ikke tilfelle for noen tiår siden.

Om omfanget av vaksineskader

Tusenvis av nordmenn lider av helseskader fra vaksiner. Bare fra svineinfluensavaksinen Pandemrix er det registrert 1400 helseplager, hvorav mer enn 500 alvorlige. I dag er det mange autister og ME-rammede i Norge, noe som ikke var tilfelle for 40 år siden.

I tillegg finnes det mange ulike senskader av vaksiner, fra lettere allergier til kreft; helsehemninger som i de fleste tilfeller ikke lar seg spore til en mottatt vaksine-injeksjon. Det foreligger sterke tendenser fra fagmedisinsk hold (som i det store og hele spiser av legemiddelindustriens hånd) til å fornekte og bortforklare vaksinerisiko og vaksiner som årsak til helseplager i mange konkrete tilfeller, hvilket er medisinsk-faglig uredelig. I 2013 var det i statsbudsjettet avsatt et tresifret millionbeløp til utbetalinger av erstatning for vaksineskader forårsaket av norges offentlige helsevesen.

En fyldig, informativ og lettfattelig presentasjon om vaksiner er tilgjengelig på DVD.

One thought on “Litt grunnleggende info om vaksiner

  1. Tilbaketråkk: Litt grunnleggende info om vaksiner | 247NewsWorld

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


6 − en =