Om Hans Gaarder info

Siviløkonom Hans Gaarder er en uavhengig forsker på det som kan kalles undertrykt informasjon. Dette er informasjon av samfunnsmessig viktighet som tradisjonelt er blitt fortiet av media, myndigheter og akademia.

Hver presentasjon varer i omlag 2 timer (pluss innlagt pause) og presenterer små og store faktabiter om et tema med helhet og sammenheng.  Fyldig bruk av unike fotografier og korte videoklipp og filmsnutter blir sydd sammen med kjent og mindre kjent bakgrunnsinformasjon blir presentert visuelt, lettfattelig og underholdende.

For booking av en presentasjon med Hans Gaarder, ta kontakt på mobil 90 19 78 81 eller epost hansgaarder@gmail.com.

En rekke av presentasjonene er produsert som DVD og er tilgjengelig via siden Produkter.

DVD-formatet fungerer fint for formidling av «forbudt» (dvs. undertrykt) info. Det er mange fordeler med dette:

– Visuell fremstilling gir god bevisføring. Beviser kan presenteres direkte fra kilde for publikum, bl.a. som fotografier og uredigerte videoklipp.

– Mye info presenteres på kort tid i dokumentarformat.  Hver dokumentar-visning presenteres på drøye 2 timer.

– Dokumentar DVD-er kan ses i fellesskap og fungerer som underholdning; med familie og venner, kan lånes ut, og sees på nytt for å fokusere på enkelte temaer osv.

Hans Gaarder har mange års erfaring med svært krevende etterforskning i det offentlige (Kredittilsynet, nå Finanstilsynet). Ved å benytte etterforskningskompetanse og -metodikk i kombinasjon med innsikt i den vestlige verdens skjulte maktstrukturer har det vist seg mulig å avdekke og formidle mye viktig informasjon som skjult makt har lyktes i å holde skjult i lang tid.

Hans Gaarder er en jordnær person med et åpent sinn og er grundig i å sjekke, kryssjekke, vurdere og kvalitetssikre informasjon før det ev. publiseres. Mottoet om at «Selv om virkeligheten overgår fantasien, så er det likevel virkeligheten» er fremkommet som en beskrivelse av mye av den undertrykte ukjente informasjonen.

Her er fyldig og variert infotainment – informasjons-underholdning – med høy informasjons- og nytteverdi, som det er kjekt å kjenne til.

Noen ganger byr virkeligheten på den beste underholdningen.