22-juli-terror-oslo-utoya-norway

Bevisanalyse av 22 juli terroren

kr 95

Terroren 22. juli 2011 var norges verste forbrytelse i nyere tid.

En gjennomgang av bevismateriale fra terroren i Regjeringskvartalet og på Utøya avdekker bevis i form av fotos, videoklipp og vitnemål som av uforståelige årsaker er blitt utelatt fra etterforskningen, rettssaken og mediaomtale.

De uforståelig mange sviktene i den offentlige terrorberedskapen blir også belyst.

Category: . Tags: , , , .

Product Description

Bevisanalysen av 22 juli terroren blir presentert som en Crime Scene Investigation («CSI»), der faktiske bevis fra terroråstedene i regjeringskvartalet og på Utøya i form av fotografier, videoklipp, vitneutsagn og annet vil bli lagt frem, sammenstilt med annen informasjon, analysert og kommentert.

De uforklarlig mange sviktene i det offentlige beredskapsapparatet denne dagen og fraværet av en grundig og nøytral politietterforskning vil også bli belyst.

Annen informasjon av betydning vil også bli presentert.

Mange bevis i form av videoklipp, fotografier, intervjuer m.v. blir presentert, analysert og kommentert. Mange beviser passer ikke inn i den offisielle versjonen av hva som skjedde på terrordagen 22. juli.

Avslørende, Informativt og oppsiktsvekkende!

Varighet 1 time 43 min.

Leveringstid 2 – 4 dager

For levering av 22 juli terror-bevisanalyse som nedlastbar fil, klikk her.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bevisanalyse av 22 juli terroren”


+ seks = 13