22-juli-terror

Bevisanalyse av 22 juli terroren på MinnePinne

kr 125

Terroren 22. juli 2011 var norges største forbrytelse i nyere tid.

En gjennomgang av bevismateriale fra terroren i Regjeringskvartalet og på Utøya avdekker bevis i form av fotos, videoklipp og vitnemål som er blitt neglisjert eller ikke fanget opp av etterforskningen i saken og ikke er blitt lagt frem under rettssaken.

De uforståelig mange sviktene i den offentlige beredskapen blir også belyst.

Product Description

Bevismateriale fra terrordagen 22. juli 2011 presenteres som en CSI – Crime Scene Investigation – med nøktern gjennomgang av tekniske bevis som foreligger fra terror-åstedene Regjeringskvartalet og Utøya.

Mange bevis i form av videoklipp, fotografier, intervjuer m.v. blir presentert, analysert og kommentert. Mange beviser passer ikke inn i den offisielle versjonen av hva som skjedde på terrordagen 22. juli.

Mye viktig bevismateriale fra 22. Juli terroren ble ikke lagt frem i retten. Politiets etterforskning av terroren var svært mangelfull. Det samme var anti-terrorberedskapen, som hadde praktisk talt totalt sammenbrudd den ene dagen det var behov for den.

Varighet 1 time 43 min.

Leveringstid 2 – 4 dager

For levering av Bevisanalyse for 22 juli-terroren på DVD, klikk her.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bevisanalyse av 22 juli terroren på MinnePinne”


+ seks = 13