227

Bevisanalyse av 22 juli terroren som nedlastbar fil

kr 95

Terroren 22. juli 2011 var norges verste forbrytelse i nyere tid.

En gjennomgang av bevismateriale fra terroren i Regjeringskvartalet og på Utøya avdekker bevis i form av fotos, videoklipp og vitnemål som av uforståelige årsaker er blitt utelatt fra etterforskningen, rettssaken og mediaomtale.

De uforståelig mange sviktene i den offentlige terrorberedskapen blir også belyst.

Product Description

Bevisanalysen av 22 juli terroren blir presentert som en Crime Scene Investigation («CSI»), der faktiske bevis fra terroråstedene i regjeringskvartalet og på Utøya i form av fotografier, videoklipp, vitneutsagn og annet vil bli lagt frem, sammenstilt med annen informasjon, analysert og kommentert.

De uforklarlig mange sviktene i det offentlige beredskapsapparatet denne dagen og fraværet av en grundig og nøytral politietterforskning vil også bli belyst.

Annen informasjon av betydning vil også bli presentert.

Mange bevis i form av videoklipp, fotografier, intervjuer m.v. blir presentert, analysert og kommentert. Mange beviser passer ikke inn i den offisielle versjonen av hva som skjedde på terrordagen 22. juli.

Mye viktig bevismateriale fra 22. Juli terroren ble ikke lagt frem i retten. Politiets etterforskning av terroren var svært mangelfull. Det samme var anti-terrorberedskapen, som hadde praktisk talt totalt sammenbrudd den ene dagen det var behov for den.

Avslørende, Informativt og oppsiktsvekkende!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bevisanalyse av 22 juli terroren som nedlastbar fil”


åtte − = 3