Terrorangrep skjer ofte i kjølvannet av terrorøvelser med samme scenario

Den vestlige verden ble på nytt rammet av terror i november 2015, også denne gangen i Frankrike. Paris ble rammet av Charlie Hebdo-massakren i januar 2015 og så på ny på fredag den 13. november, med koordinerte terror-aksjoner som fant sted samtidig på ulike lokasjoner i Paris.

Det har vist seg at mange terror-aksjoner som har rammet vestlige land (NATO/Gladio-nasjoner) har blitt gjennomført i etterkant av terror-øvelser, såkalte terror drills. Gang på gang har terrøvelser med spesifikke former for terror på spesifikke åsteder blitt forvandlet til ekte terror, med de samme former for terror og på samme steder som terrorøvelsene har funnet sted!

Denne gjennomgangen viser at det gang på gang har funnet sted terrorøvelser i forkant av alvorlige terroraksjoner som har rammet vestlige land de siste 20 årene.

Oklahoma City bombingen i april 1995 i USA

Alfred P. Murrah-bygningen i Oklahoma City ble fullstendig ødelagt i bombeangrepet 19  april 1995. Ødeleggelsene i hver etasje er omtrent likedan, uavhengig av avstand til gatenivå

Alfred P. Murrah-bygningen i Oklahoma City ble fullstendig ødelagt i bombeangrepet 19 april 1995. Ødeleggelsene i hver etasje er omtrent likedan, uavhengig av avstand til gatenivå

Det fant sted en terror-drill i form av en bombeøvelse i Oklahoma City i tilknytning til Alfred P. Murrah-bygningen samme dag som bombeangrepet fant sted:

 

11 september terroren i USA 11/9 2001

USAs forsvarsdepartement Pentagon, kjent som "verdens best bevoktede bygning" står i brann om morgenen 11. september 2001 etter å ha blitt truffet av en militær rakett ("missile") mens USAs luftforsvarssystem NORAD var blitt satt ut av drift i forbindelse med en terrordrill som ble ledet av visepresident Dick Cheney.

USAs forsvarsdepartement Pentagon, kjent som «verdens best bevoktede bygning» står i brann om morgenen 11. september 2001 etter å ha blitt truffet av en militær rakett («missile») mens USAs luftforsvarssystem NORAD var blitt satt ut av drift i forbindelse med en terrordrill som ble ledet av visepresident Dick Cheney.

USAs forsvarsdepartement Pentagon, kjent som «verdens best bevoktede bygning» står i brann om morgenen 11. september 2001 etter å ha blitt truffet av en militær rakett («missile») mens USAs luftforsvarssystem NORAD var blitt satt ut av drift i forbindelse med en terrordrill som ble ledet av visepresident Dick Cheney.

Det er i ettertid blitt klart at det fant sted minst 46(!) terror-øvelser før og under «USAs store terrordag» 11 september 2001.

Lenge etter at 911-terroren var unnagjort fremkom det informasjon om at WTC-tårnene og Pentagon hadde vært TARGETS i hemmelige terror-øvelser som fant sted 11/9-2001.

Lenge etter at 911-terroren var unnagjort fremkom det informasjon om at WTC-tårnene og Pentagon hadde vært TARGETS i hemmelige terror-øvelser som fant sted 11/9-2001

Flere av øvelsene hadde tvillingtårnene World Trade Centre (WTC) i New York og Forsvarsdepartementets bygning Pentagon i Washington som «målskiver» (targets). Både tvillingtårnene og Pentagon-bygningen ble rammet av alvorlig terror denne dagen, som om terrordrillene ble forvandlet til virkelig terror.

USAs visepresident Dick Cheney befant seg i PEOC (Presidential Emergency Operations Centre), kjent som «bunkeren» under Det Hvite Hus om morgenen på terrordagen 11. september 2001. Her hadde han en samtale med en «operative» som ikke helt kunne forstå at det flyvende objektet som hadde kurs mot Pentagon som et element «terror-øvelsen» ikke skulle endre kurs like før den var fremme ved målet…:

Kort tid etter at visepresident Cheney hadde slått fast at «Of course the order still holds» ble Pentagon truffet av et flyvende objekt som forårsaket en voldsom eksplosjon og mange døde:

Pilen peker mot en liten røkstripe i lav høyde fra en militær rakett øyeblikket før den treffer Pentagon-bygningen den 11. september 2001 (se videoen nedenfor)

Pilen peker mot en liten røkstripe i lav høyde fra en militær rakett øyeblikket før den treffer Pentagon-bygningen den 11. september 2001 (se videoen nedenfor)

7/7 terroren i London i 2005

7. juli 2005 ble det gjennomført terror-øvelser knyttet til 3 Tbane-strekninger og én busslinje i London sentrum. Terror-bombeangrepene om morgenen samme dag inntraff på de samme stedene som terrorøvelsene fant sted.

7. juli 2005 ble det gjennomført terror-øvelser knyttet til 3 Tbane-strekninger og én busslinje i London sentrum. Terror-bombeangrepene om morgenen samme dag inntraff på de samme stedene som terrorøvelsene fant sted.

Peter Power, lederen for selskapet Visor Consultants som organiserte terror-øvelsene i London 7. juli 2005 forklarte på britisk TV at øvelsene hadde blitt forvandlet til ekte terror «almost precisely«:

WANTED plakat for Peter Power, som organiserte terror drillene 7. juli 2005

WANTED plakat for Peter Power, som organiserte terror drillene 7. juli 2005

Sannsynligheten for at de 4 terrorøvelsene i London om morgenen 7. juli 2005 ikke hadde noen sammenheng med de 4 terrorangrepene på de samme lokasjonene i London om morgenen samme dag er så liten, at det er lettere å vinne hovedgevinsten i Lotto 4 ganger på rad med kun én utfylt rekke…:

https://youtu.be/xOT1pWGIG2A

Den nylig avgåtte MOSSAD-sjefen Efraim Halevy var raskt ute etter terroren 7. juli med å slå fast i sin "lokalavis" Jerusalem Post at gjennomføringen av de 4 bombeterror-aksjonene i London var utført med "nær perfekt presisjon". Kort tid etter ble hele artikkelen fjernet fra nettsidene til Jerusalem Post...

Den nylig avgåtte MOSSAD-sjefen Efraim Halevy var raskt ute etter terroren 7. juli med å slå fast i sin «lokalavis» Jerusalem Post at gjennomføringen av de 4 bombeterror-aksjonene i London var utført med «nær perfekt presisjon«.
Kort tid etter ble hele artikkelen fjernet fra nettsidene til Jerusalem Post.

22/7  terroren i Norge i 2011

Kort tid før skytemassakren på Utøya 22. juli 2011 avsluttet norsk politis beredskapstropp Delta en terror-øvelse med et scenario som var svært likt terroren som inntraff samme dag: en skytemassakre

Kort tid før skytemassakren på Utøya 22. juli 2011 avsluttet norsk politis beredskapstropp Delta en terror-øvelse med et scenario som var svært likt terroren som inntraff samme dag: en skytemassakre

Informasjonen om at det fant sted terror-øvelser i Norge 22. juli 2011 er blitt analysert og kommentert i utlandet.

Fant det sted en terrorøvelse ved regjeringskvartalet i Oslo 22. juli 2011?

Det er uklart om norske myndigheter har bekreftet om det fant sted en terror-øvelse i Oslo sentrum den 22. juli 2011. Det følgende foto- og video-materiale har klare indikasjoner på at «aktørene» som bl.a. var ansatte i Justis- og BEREDSKAPS-departementet, var deltagere i en terror-øvelse.

Tilsynelatende skadde terror-ofre i følge med personer med akkrediteringer (synlige ID-kort). De med synlige skader (størknet blod, hodepinne type "deely boppers" m.v. ) ser ikke ut som at de er skadd og forvirret og vil inn i en ambulanse raskest mulig for nødvendig førstehjelp og sykehusbehandling. Er de på vei til en felles location? Hvor kommer de fra i flokk og følge?

Tilsynelatende skadde terror-ofre i følge med personer med akkrediteringer (synlige ID-kort). De med synlige skader (størknet blod, hodepinne type «deely boppers» m.v. ) ser ikke ut som at de er skadd og forvirret og vil inn i en ambulanse raskest mulig for nødvendig førstehjelp og sykehusbehandling. Er de på vei til en felles location? Hvor kommer de fra i flokk og følge?

Er "blåskjortene" - med lik type akkrediterings-ID rundt halsen - en type "terror drill operatives" som dukket opp ved Regjeringskvartalet "som ut av ingen steder" umiddelbart etter terroren 22. juli og ikke har vært sett senere?

Er «blåskjortene» – med lik type akkrediterings-ID rundt halsen – en type «terror drill operatives» som dukket opp ved Regjeringskvartalet «som ut av ingen steder» umiddelbart etter terroren 22. juli og ikke har vært sett senere?

<h2>Det fant sted skyte-terrorøvelser samme dag som Paris-terroren 13/11 – 2015</h2>


<h2>En terrordrill som glir over i ekte terror er en klar indikasjon på FALSK FLAGG TERROR</h2>

Falsk flagg terror innebærer at de virkelige terroristene som forårsaker mye død, lidelse og ødeleggelse er ansatt på statlig lønn, ofte innenfor vestlige etterretningsorganer som israelske MOSSAD, amerikanske CIA eller britiske MI6. Bakmennene som organiserer og i det stille gir klarsignal for gjennomføring av terroraksjoner som de som her er presentert er representanter for verdens skjulte maktstrukturer (Illuminati-New World Order og andre) og minst én nøkkelpolitiker i offer-landet.

Motivene bak FALSK FLAGG terror er som regel sammensatte, og kan bl.a. gå ut på:
– Å skape påskudd for militær aggresjon i andre land
– Å skape påskudd for økt overvåking, innføring av politistat og bruk av militære mot sivile
– Masse manipulasjon av befolkningen
– Ulike former for pengeprofitt
og annet

Hans Gaarder holdt en bevis-basert presentasjon om Paris-terroren og falsk flagg terror onsdag 9. desember 2015 i Oslo.

Hele presentasjonen er tilgjengelig på video her:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


9 − = to